หนึ่งในฟีเจอร์ ที่น่าใช้และน่าจะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก สำหรับเจ้าของ Facebook Page นั่นก็คือ ระบบตอบกลับข้อความ inbox ในทันทีแบบอัตโนมัติ หรือ Facebook Messaging Instant Replies โดยเฉพาะเจ้าของ Facebook Page ที่มียอดไลค์จำนวนมาก หรือผู้ติดตามเยอะๆ และต้องรับมือกับข้อความใน inbox ที่มีจำนวนมากมายอยู่ทุกวัน ซึ่งก็อาจจะทำให้การตอบ inbox ล่าช้า หรือตกหล่นไปบ้าง ดั้งนั้นการที่มีระบบตอบกลับข้อความ ในทันทีแบบอัตโนมัติ