เมื่อถึงคราวที่เราลืมรหัสผ่านอีเมล์ของ hotmail.com หรือ outlook.com จะทำยังไงกันดี? ปัญหานี้มีทางออกอย่างแน่นอน เพราะโดยปกติอีเมล์ของ hotmail หรือ outlook จะมีระบบช่วยเหลือเมื่อผู้ใช้งานลืมรหัส hotmail หรือ outlook อยู่แล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อคุณเกิดจำรหัสผ่าน hotmail หรือ outlook ไม่ได้ แต่อย่างน้อยคุณต้องจำชื่อ e-mail ของคุณได้ รวมไปถึงอีเมล์สำรองหรือเบอร์โทรศัพท์ที่เรากรอกเป็นข้อมูลส่วนตัว ในตอนที่สมัคร hotmail หรือ outlook