คุณผู้อ่านรู้หรือไม่ว่า ตอนนี้แอพพลิเคชั่น LINE สามารถที่จะตั้งเวลาการโพสต์บนไทม์ไลน์ได้แล้วนะ แต่จะเป็นการตั้งเวลาเพื่อลบโพสต์เองแบบอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่เราได้ตั้งเอาไว้นั่นเอง ซึ่ง ณ ตอนนี้จะมีเวลาให้เลือก 3 เวลาคือ 24, 6 และ 1 ชั่วโมง โดยโพสต์แบบตั้งเวลาลบของ LINE นี้ คงจะดีสำหรับคนที่อยากจะโพสต์ระบายความในใจ หรือโพสต์ข้อความเป็นนัยๆ ถึงใคร หรือโพสต์อะไรก็ได้ที่อยากให้โชว์บนไทม์ไลน์เป็นเวลาสั้นๆ อยู่ได้นานสุดไม่เกินหนึ่งวันแล้วก็ถูกลบหายไปนั่นเอง วิธีการโพสต์แบบตั้งเวลาลบบน LINE ไทม์ไลน์ 1. เปิดแอพ